Välkommen till Eskilstuna Advokatbyrå!

 
Vi har bedrivit verksamhet i Eskilstuna sedan 1992. Byrån är allmänpraktiserande och vänder sig både till privatpersoner och företagare. Det innebär att vi åtar oss alla slags uppdrag där vi anser oss ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna lämna ett fullgott biträde.

Vi har dock en viss inriktning inom vilken den största delen av våra jobb kan innefattas. Denna inriktning består främst av brottmål, familjerätt, allmän civilrätt, arvs- och gåvorätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, skadestånd, affärsjuridik, samt processrätt.

Kontakta oss när du behöver hjälp med juridiska frågor eller vill ha hjälp med att upprätta skriftliga handlingar,  avtal och andra dokument såsom överlåtelseavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal, testamenten mm