Frågor & Svar

Vi på Eskilstuna Advokatbyrå har lång och bred erfarenhet inom juridik och brottmål och vill ge våra klienter hög service i alla ärenden. Därför har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs idag här nedan för att ge snabbt svar på dina eventuella frågor.

Oenighet om var barnet ska bo vid separation

Jag och min sambo har precis separerat och vi kan inte enas om hur vi skall göra när det gäller vårt barn. Jag vill att barnet som bara är 2 år bor mer hos mig men pappan vill ha växelvis boende. Vad är det som gäller?

Svar

När det gäller hur ett barn skall bo när föräldrarna  separerar är utgångspunkten alltid barnets bästa och inte någon rättvisa mellan föräldrarna. Det är inte alltid så lätt att avgöra barnets bästa men det finns några tumregler.

Ett barn har behov av nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Ett barn skall ha en trygg uppväxt utan risk för att bli utsatt för övergrepp eller risk att föras  bort. Hur barnet själv vill bo är av betydelse. Ju äldre ett barn är ju viktigare är barnets vilja. Många föräldrar väljer idag växelvis boende och det passar många barn men ett bra växelvis boende kräver att föräldrarna kan samarbeta och helst också att föräldrarna bor någorlunda nära varandra.

När det gäller mindre barn upp till 3 år kan växelvis boende vara för jobbigt. Men det beror helt på hur barnet är och vilken anknytning barnet har till sina föräldrar. Ert barn är litet och därför är kanske växelvis boende inte det bästa men jag föreslår att ni bokar tid för  samarbetssamtal hos Familjerätten där ni kan få hjälp att enas.

Förälder betalar inte underhållsbidrag

Jag är ensamstående med två barn som bor hos mig. Pappan betalar inte sedan länge något underhållsbidrag och bryr sig inte ett dugg om barnen. Vad kan jag göra?

Svar

Om ni har ett avtal om underhållsbidrag kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Du kan begära betalning även för förfluten tid men dock längst 3 år tillbaka i tiden. Du kan även vända dig till Försäkringskassan och begära underhållsstöd som uppgår till 1.573:- per barn och månad. Detta belopp är ett minimibelopp som alla barn har rätt till under förutsättning att barnet bor huvudsakligen hos en förälder. Om pappan har goda inkomster tycker jag att du bör anlita någon advokat eller jurist för hjälp att beräkna om det kan vara aktuellt med underhållsbidrag över minimibeloppet 1573:- .

Vad är en framtidsfullmakt

Jag vill skriva en framtidsfullmakt, men vad innebär det?

Svar

Framtidsfullmakt är ett personligt alternativ till god man och förvaltare. Då väljer du i förväg ut vem eller vilka som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller inte längre kan fatta egna beslut. Du undviker då risken att styras av en slumpmässigt utvald god man.
Därför kan framtidsfullmakten innebära en trygghet. Då vet dina anhöriga vem eller vilka som har ansvar för dina personliga och ekonomiska intressen.

Att skriva ett äktenskapsförord

Vad innebär ett äktenskapsförord och är det viktigt att skriva ett sådant avtal?

Svar

Gifta par kan skriva äktenskapsförord, ett  avtal att egendom de äger skall vara enskild. Enskild egendom är egendom som inte skall delas vid en skilsmässa utan den som äger egendomen får behålla den utan att behöva betala något till den andre makan. Det är särskilt vanligt att äktenskapsförord skrivs när det gäller t.ex. släktgårdar eller mindre företag men det kan finnas andra skäl också.

Skillnaden mellan bouppteckning och bodelning

Är bouppteckning och bodelning samma sak?

Svar

En bouppteckning är en sammanställning av den bortgångnes tillgångar och skulder och ska göras av två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar. Inom tre månader från dödsfallet ska en bouppteckningsförrättning hållas och därefter ska en bouppteckning upprättas. Inom ytterligare en månad måste bouppteckningen skickas in till Skatteverket för registrering.

En bodelning är en ekonomisk överenskommelse mellan makar som upprättas i samband med äktenskapsskillnad. Den dagen som makarna ansöker om äktenskapsskillnad är brytdagen och det är från den dagen som värdering av tillgångar och skulder kommer att ske.

Bodelning mellan sambos innebär att när samboförhållandet upplöses ska det, på begäran av den ena sambon, göras en bodelning mellan dem. En sådan begäran ska göras senaste inom 1 år från det att samboskapet upplöstes.

Generationsskifte

I vår familj är det dags för ett generationsskifte och jag undrar vad det innebär?

Svar

Ett generationsskifte handlar oftast om överlåtelse av till exempel ett företag eller skifta en släktgård från en generation till en annan i familjen. Men det kan också avse överlåtelse till andra närstående, till anställda eller till en extern köpare.
Generationsskiften kan göras som ett köp eller en gåva. Vid ett köp innebär det att fastigheten/företaget överlåts mot en ersättning som motsvarar egendomens marknadsvärde. Om betalningen är lägre än taxeringsvärdet anses överlåtelsen vara en gåva.
En gåva innebär att fastigheten/företaget överlåts till gåvotagaren med gåvoavsikt och att det sker en förmögenhetsöverföring.

Var tydlig från början och involvera alla inblandade för att göra en smidig generationsväxling. Se till att det finns tid för nästa generation att lära känna företagets olika delar innan övertagandet.

Skriva avtal när jag anlitar en hantverkare

Jag ska anlita en hantverkare för ett projekt hemma. Varför behöver jag skriva ett avtal då?

Svar

Skriv alltid ett detaljerat avtal med hantverkaren. Det förhindrar missförstånd, oförutsedda kostnader och det blir lättare för dig att få rätt om du är missnöjd och vill göra en reklamation. I avtalet skriver ni ner vad ni har kommit överens, om vilket arbete som ska utföras och till vilket pris. Betala aldrig något i förskott utan först när arbetet är utfört. Kontrollera också att hantverkaren har F-skattsedel. Du har rätt att reklamera en tjänst om du anser att det blivit felaktigt gjort.

Viktigt att tänka på när du köper ett hus

Om du köper ett hus har du undersökningsplikt vilket innebär att det vilar ett stort ansvar på dig som köpare. Ta det på allvar! Läs noga igenom objektsbeskrivningen men också energideklarationen och besiktningsprotokollet om sådant finns. Då kan du bilda dig en bra uppfattning om vilket skick huset är i. Den vanligaste fallgropen för husköpare är att inte har koll på besiktningen, att det finns dolda fel och att man inte fullgör sin fullständiga undersökningsplikt vid köpet.

Att bli anhållen av polisen

Hur länge kan polisen hålla kvar en person efter ett gripande?

Svar

Efter att en person grips skall han så snart som möjligt förhöras och därefter tas beslut om personen skall anhållas. Personen kan vara anhållen i två dygn. Sedan måste åklagare lämna in en begäran om häktning till domstol  senast kl 12.00 tredje dagen från anhållningsbeslutet. En häktningsförhandling vid domstol måste därefter hållas senast fyra dygn efter att den anhållne gripits.  Om  häktning beslutas kan personen som huvudregel vara frihetsberövad två veckor till innan beslut om åtal skall lämnas in till domstolen.

Vad är en målsägandebiträde

När har man rätt till en målsägandebiträde och vad gör den personen?

Svar

Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet. Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen som brottsoffer och kan till exempel föra din skadeståndstalan i brottmålet om inte åklagaren gör det

Det är domstolen som förordnar målsägandebiträde.

Vad gäller för skadestånd om jag blir misshandlad

Jag har blivit misshandlad och personen som gjorde det har dömts för detta. Jag fick också skadestånd med 10.000:-.  Hur gör jag för att få beloppet? Jag tror inte att han har några pengar.

Svar

Efter domen får du en förfrågan från Kronofogdemyndigheten om du vill begära s.k. verkställighet. Om du svarar ja kontrollerar kronofogdemyndigheten om den dömde har några tillgångar eller inkomster att betala skulden. Om inte så kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten och begära ersättningen. Alla dömda skall betala 800:- till en brottsofferfond och från den fonden kan ersättning betalas ut när den dömde saknar ekonomisk förmåga att betala skadeståndet.

Särskild företrädare

I vilka situationer kan en särskild företrädare gå in och biträda ett barn?

Svar

Barn under 18 år som utsatts för brott kan få en särskild företrädare, en advokat, som tingsrätten utser.  Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarnas ansvar i delar som har med förundersökning och rättegång att göra och kan exempelvis ge tillstånd till polisen att förhöra barnet på ett lämpligt sätt. Det kan vara i fall när den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller när det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att ta tillvara barnets rätt  i brottmålet.

Särkullbarn och arv

Vad är särkullbarn och vad gäller för arvsrätten?

Svar

Särkullbarn är barn från tidigare förhållanden, det vill säga barn du har tillsammans med någon annan än din partner. Särkullbarn har samma arvsrätt som ett gemensamt barn, men med en viktig skillnad. De har rätt att få ut arvet från sin biologiska förälder direkt vid ett dödsfall, även om ”styvföräldern” fortfarande lever.

Att skriva testamente

Om vi skriver ett testamente, kan vi då bestämma hur våra tillgångar ska fördelas efter att vi avlidit?

Svar

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Oavsett om du är gift, sambo eller singel är det viktigt eftersom ett tydligt testamente kan underlätta mycket för dina anhöriga och minskar risken för framtida tvister.

För sambon kan det vara angeläget eftersom de inte automatiskt ärver varandra. För gifta par kan det vara viktigt att trygga tillvaron för partnern om det finns särkullbarn. För dig som är ensamstående utan barn handlar det om att fundera på vad du vill ska hända med det du lämnar kvar.

Testamentet måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat och bevittnas av två personer som inte är släkt med den som skriver testamentet. Förvara det tryggt och gör aldrig ändringar direkt i ett redan skrivet testamentet.

Hur mycket ärver min mans barn

Min mans barn har vuxit upp med oss tillsammans med våra gemensamma barn Jag betraktar pojken som min son och undrar om han ärver lika mycket som våra gemensamma barn?

Svar

Din styvson ärver inte dig utan bara sin pappa och sin biologiska mamma. Om du vill att alla barnen skall ärva dig lika måste du skriva ett testamente. Ta kontakt med advokat eller jurist för hjälp med att upprätta ett testamente.

Vilka har del i min mans dödsbo

Min man avled nyligen och jag undrar om hans f.d. fru har någon del i hans dödsbo?

Svar

Om f.d. frun och din man gjort en bodelning efter deras skilsmässa har hon ingen del i hans dödsbo. Hon ärver inte honom utan det gör du.  Har han  barn som inte är gemensamma med dig  s.k. särkullbarn har de rätt till arv efter  honom. Om särkullbarnen är omyndiga kan den f.d. hustrun vara förmyndare för dem och därmed företräda dem och ha åsikter om hur arvet skall utges.

Testamente när sambor köper hus

Jag och min sambo har köpt hus tillsammans och undrar om vi behöver skriva något testamente?

Svar

Sambor ärver inte varandra utan det gör den avlidnes barn. Om inga barn finns ärver föräldrar eller syskon om föräldrarna är avlidna. Om ni vill ärva varandra bör ni därför skriva ett testamente vilket kan vara särskilt viktigt om ni köpt en fastighet tillsammans. Ta kontakt med advokat eller jurist för att få hjälp.

Betala någon annans skulder

Min man har visat sig vara spelberoende och utan min vetskap tagit massa dåliga lån. Kan jag bli tvungen att betala han skulder.

Svar

Även om ni är gifta svarar var och en av er för sina egna skulder. Du kan alltså aldrig tvingas att betala din mans skulder. Problemet kan vara om det blir fråga om skulder som skall drivas in via kronofogdemyndigheten att egendom som ni äger gemensamt t.ex en fastighet kan dras in och säljas exekutivt. Det är också så att du indirekt drabbas om kronofogden gör utmätning i mannens lön eftersom de belopp som han får förbehålla sig för sina omkostnader , existensminimum, blir lägre om han bor ihop med dig.