Medarbetare

Kristina Huldt

Kristina Huldt

Advokat

Sedan 1994 innehar Kristina Huldt Eskilstuna Advokatbyrå AB och blev invald i Advokatsamfundet samma år.

Född och uppvuxen i Eskilstuna, där hon också gjorde sin tingstjänstgöring.

Kristina har tidigare arbetat som bankjurist.

Verksamhetsområden:

Allmänjuridik, speciellt familjerätt, brottmål och fastighetsrätt.

E-post:

kristina@eskilstunaadvokatbyra.se
Johan Huldt

Johan Huldt

Biträdande jurist

Johan är anställd på Uppsala Universitet där han ansvarat för kurserna Kredit-och obeståndsrätt och Associationsrätt.

Han har kontinuerligt övriga undervisningsuppdrag och föreläsningar.

Verksamhetsområden:

affärsjuridik speciellt avtals- och kontraktsfrågor, obeståndsjuridik, fastighetsjuridik och allmänjuridik.

E-post:

johan@eskilstunaadvokatbyra.se