Vad kostar det?

Det finns ingen fast taxa som gäller för alla advokater eftersom flera olika faktorer vägs in i arvodet.

Vi på Eskilstuna Advokatbyrå arbetar för dig och utifrån våra kunskaper och erfarenheter får du en smidig och kostnadseffektiv lösning på dina juridiska problem. Vi följer Advokatsamfundets regler som anger att arvoden skall vara skäliga. Det är viktigt för oss att du känner förtroende för oss och att du inte drabbas av onödiga överraskningar.

Rättsskydd

I vissa ärenden kan du ha rätt att utnyttja rättsskydd som oftast ingår i hemförsäkringen. Det innebär att försäkringsbolaget betalar en del av kostnaden för att anlita advokat om du hamnar i en rättslig tvist.

Om du inte har någon försäkring med rättsskydd kan staten i vissa fall lämna rättshjälp.
Läs mer om rättsskydd och rättshjälp på sidan Rättsskydd/Rättshjälp.

Rättshjälpstaxa

I de flesta ärenden debiterar vi rättshjälpstaxan som nu är ca 1 700 kr. Vi upprättar alltid en kostnadsräkning där vi redogör för alla åtgärder vi gjort i ärendet.

Eskilstuna Advokatbyrå hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.