Rättshjälp/rättsskydd

Rättshjälp & Rättsskydd Eskilstuna

Rättshjälp innebär att staten i vissa fall ger ekonomisk hjälp för att betala advokat-/juristkostnader. Men en del av kostnaderna måste du alltid betala själv såsom rådgivningsavgift och en rättshjälpsavgift (självrisk). För att få rättshjälp ska du i regel ha fått en timmes rådgivning som du får bekosta själv. Den avgiften brukar uppgå till ca 1 700 kr.

Eskilstuna Advokatbyrå hjälper dig att ansöka om att få rätt till rättshjälp. Sedan avgör Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen om du får den hjälpen. Din årsinkomst får inte överstiga 260 000 kr efter att hänsyn tagits till försörjningsbördan.

De flesta privatpersoner har rättsskydd i sin hemförsäkring. Det innebär att din försäkring kan betala en del av kostnaderna för en jurist eller advokat. Du måste haft din hemförsäkring utan avbrott i 2 år och om rättsskydd ingår är det viktigt att du kontrollerar villkoren i din hemförsäkring. Det kan variera en del mellan försäkringsbolagen.

Rättsskyddet kan gälla flera olika fall av tvister men vanligtvis inte tvister som rör samboavtal eller äktenskapsskillnad. Däremot kan rättsskydd beviljas när det gäller vårdnadstvister, eller andra tvister om barn, efter en viss tid även om motparten är en tidigare make/maka/sambo.

Självrisk

Självrisken för privatpersoner uppgår oftast till 20 procent av kostnaden.  Rättsskyddet kan även täcka motpartens rättegångskostnader om du skulle förlora tvisten. Rättsskyddet gäller även för företagare i företagsförsäkringar. Då är vanligtvis självrisken något högre.