Affärsjuridik

Ett av Eskilstuna Advokatbyrås kompetensområden är Affärsjuridik. Vi har lång erfarenhet i juridiska avtals- och köprättsliga frågor och kan bistå med både råd och hjälp inom det området och även hjälpa till med upprättande av avtal.

Affärsjuridik kallas också civilrätt, som är den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra. Som juridisk person, enskild näringsidkare, aktiebolag, kommandit- eller handelsbolag är du välkommen att kontakta oss på Eskilstuna Advokatbyrå för att få hjälp med affärsjuridiska avtal.

Till sidan Civilrätt

Rådgivning i obeståndsfrågor

Vi hanterar inte ärenden som handlar om konkurser men lämnar gärna rådgivning i obeståndsfrågor. Det kan röra sig om hur du som fordringsägare kan hävda din rätt gällande konkurser eller andra eventuella krav mot en motpart som inte vill eller kan betala sina skulder.

Vi vägleder och hjälper dig i olika frågeställningar

Oavsett associationsformer händer det inte alltför sällan att det uppkommer frågor som rör delägarnas kompanjonskap. Här kan vi vägleda och hjälpa till med lösningar på olika frågor som kan uppstå. Det kan också handla om ansvar för styrelseledamöter och ansvarsfrågor inom associationer och då främst aktiebolag och handelsbolag.