Civilrätt

Civilrätt är ett stort och omfattande område och i stora drag handlar det om hanteringen av personliga rättigheter och skyldigheter.

Vi hjälper dig i olika ärenden inom civilrätt

Eskilstuna Advokatbyrå erbjuder juridisk rådgivning i ärenden som omfattar civilrätt. Det kan röra sig om avtal och tvister mellan privatpersoner där inte myndigheter är inblandade. Sådana tvister kan till exempel handla om avtal, skadestånd, att få betalt för en fordran eller freda sig från krav du anser vara obefogat eller vilka krav eller rättigheter som helst som du vill hävda.

Vi åtar oss även tvister som rör avtal mellan konsument och företagare.

Civilrätt innefattar flera områden

I Civilrätt ingår också fastighetsrätt och Affärsjuridik som du kan läsa mer om på sidan Fastighetsrätt.

Läs också mer information på sidan Affärsjuridik

Civilrätt handlar också mycket om frågor inom olika familjesituationer. Det kan du läsa mer om på sidan Familjerätt.