Brottmål

Vad är egentligen ett brottmål

Begreppet brottmål har ett brett spektra där flera olika områden finns. Innebörden är att en brottslig handling av något slag ligger bakom en anmälan till polisen. Det kan till exempel handla om en misshandel, ett inbrott, ett rån eller ett hot av något slag.

Försvarare

Den som är misstänkt för ett brott har rätt att anlita en försvarare som biträder gärningsmannen under förundersökningen och inför domstolen. Det är domstolen som utser en försvarare. Om den misstänkte har föreslagit någon som är behörig att vara offentlig försvarare, ska den personen förordas om inga särskilda skäl finns mot det. Det finns inte någon absolut rätt att få ersättning av allmänna medel för kostnaden.

Normalt utses en försvarare om gärningsmannen är under 18 år eller om det gäller ett allvarligare brott.

Målsägandebiträde

Om du blir utsatt för ett allvarligare brott har du oftast rätt att ha ett målsägandebiträde för att hjälpa dig i processen med bland annat skadestånd och biträda dig vid förhör.

Målsägandebiträde är ett särskilt biträde som kan förordas av domstolen för den som har drabbats av ett brott när en förundersökning har inletts. Oftast är det en advokat eller biträdande jurist vid en advokatbyrå. Biträdet förbereder allt inför en rättegång.

Staten betalar kostnaden för målsägandebiträdet.

Särskild företrädare

Barn under 18 år som utsatts för brott kan få en särskild företrädare, en advokat, utsedd åt sig som biträder barnet i en brottmålsprocess. Det kan vara i fall när den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller när det kan antas att vårdnadshavaren inte kommer att ta tillvara barnets rätt i brottmålet.

Vi på Eskilstuna advokatbyrå hjälper dig vid brottmål – fyll i formuläret här till höger eller ring oss på 016 -12 01 12. Du kan även maila till info@eskilstunaadvokatbyra.se, vi svarar omgående.